Cięcie na piłach tasmowych do Φ450mm (również pod kątem)

Kontakt: tel.: 0+48 42 717 80 09 , e-mail: biuro@sapo.biz.pl